Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

UGDYMAS

Lopšelio-darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa “Aš skubu užaugt…” 2 – 5 metų vaikams (2007). Su šia programa kiekviena šeima gali susipažinti grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas (01, 02, 03, 05 ir 07 grupėse).
2018 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Aš skubu užaugt…“ atnaujinta.

Ikimokyklinio ugdymo programa „ Aš skubu užaugt…“

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. (Su šiomis priešmokyklinio ugdymo programomis galima susipažinti 03 grupėje).

Šiaulių lopšelio- darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2016),  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779, darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Papildomas ugdymas
  • Šokių grupė – vadovė Taisa Domeikienė, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00—16.00 val.
  • Mažojo krepšinio elementų mokymas – krepšino treneris Eligijus Vaitekūnas, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 11.00—12.00 val.
  • Šachmatai – vadovas Viktoras Čmilis, užsiėmimai vyksta pirmadieniais,trečiadieniais ir penktadieniais 10.00—11.00 val.
  • Dailė – vadovė Jūratė Gricienė, užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais 8.50—9.20 val.
  • Anglų kalba – vadovė Jūratė Gricienė, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 8.50—9.20 val.
  • Rytų kovos menai - vadovas Aistis Vaicekauskas, užsiėmimai vyksta trečiadieniais 15.00—16.00 val.
  • Teikiama pagalba vaikams, turintiems ydingą kūno laikyseną ir plokščiapadystės                                požymius –judesio korekcijos mokytoja Donata Kačinskaitė
  • Su vaikais, turinčiais žymių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba darželio logopedė Lina Kurlianskienė

 

 

© 2019 mir.lt