Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

Už maitinimo paslaugas nemokama:

  • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
  • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos.
  • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės).
  • Moksleivių  atostogų metu.
  • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.
  • Jei oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 laipsnių C arba dėl ekstremalių įvykių.

Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 €)

Už maitinimo paslaugas atlyginimas mažinamas 50%:

  • Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai).
  • Kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Mokamas ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 € )

Už maitinimo paslaugas ir už ugdymo aplinkos išlaikymą ( 7.24 € ) nemokamas: jei vaikas auga socialinės rizikos šeimoje (pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas).

Maisto produktus lopšeliui-darželiui tiekia:

UAB „Žemaitijos pienas“ – pieno produktus;, UAB „Niklita“ – žuvį, UAB „Sanitex- mėsą, daržoves ir vaisius, kitus produktus.

Nuo 2017 m. lapkričio 13 d.  lopšelio-darželio vaikai maitinami pagal naują 25 dienų perspektyvinį valgiaraštį, parengtą Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistės Ingridos Armoškienės ir suderintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. liepos 5 d. (Valgiaraščio vertinimo pažymos Nr. VVP-3401, VVP-3402)

25 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka

Prašymas dėl vaiko dienos maitinimų skaičiaus

© 2018 mir.lt