Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

Už maitinimo paslaugas nemokama:

  • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
  • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos.
  • Tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu (ne mažiau kaip 5 d.).
  • Vasaros mėnesiais, pateikus tėvų (globėjų) prašymą (ne mažiau kaip 5 d.).
  • Kai oro temperatūra žemesnė kaip -20° C arba dėl ekstremalių įvykių.
  • Moksleivių  atostogų metu.
  • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.

Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 €)

Už maitinimo paslaugas mažinama 50%:

  • Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų, 18 metų ir vyresni jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai).
  • Kai tėvai atlieką privalomąją karo tarnybą.

Mokamas ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą (7.24 € )

Už maitinimo paslaugas ir už ugdymo aplinkos išlaikymą ( 7.24 € ) nemokamas: jei vaikas auga socialinės rizikos šeimoje (pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas).

Maisto produktus lopšeliui-darželiui tiekia  UAB „Sanitex“.

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka

Prašymas dėl vaiko dienos maitinimų skaičiaus

© 2017 mir.lt