Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

DARBUOTOJAI

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 Nijolė Gudžiūnienė Direktorė Magistras El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Dirtektoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
 Nijolė Kazlauskienė  Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Janė Kasperavičienė Vaikų maitinimo organizatorė El.p. kregzdute@splius.lt
Irena Abromavičienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkėEl.p. kregzdute@splius.lt
 Jurgita Žukauskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Vitalija Budrienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Daiva Gaškauskienė Logopedė Vyresnioji logopedė El.p. kregzdute@splius.lt
Donata Kačinskaitė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Grigaliūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokykliniougdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Regina Guginytė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Vestina Lapeikė Auklėtoja Auklėtoja     El.p. kregzdute@splius.lt
Jolita Jankuvienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Ada Rimkutė Meninio ugdymo pedagogė Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Kazlauskienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Eligijus Vaitekūnas  Neformaliojo ugdymo mokytojas  Krepšinio treneris El.p. kregzdute@splius.lt
Ilona Valčiukienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Ona Vargalienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Kristina Miknienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
 Ieva Darafėja  Auklėtoja Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jurgita Žukauskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Renata Česnauskaitė Socialinė pedagogė El.p. kregzdute@splius.lt

 

 PAREIGYBĖS APRAŠAI

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padejejo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

 

© 2017 mir.lt