Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

DARBUOTOJAI

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 Nijolė Gudžiūnienė Direktorė Magistras El.p. kregzdute@splius.lt
 Jolanta Kazlauskienė Dirtektoriaus pavaduotoja ugdymui El.p. kregzdute@splius.lt
Valentina Seliukienė Raštinės vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
 Nijolė Kazlauskienė  Ūkio dalies vedėja El.p. kregzdute@splius.lt
Janė Kasperavičienė Vaikų maitinimo organizatorė El.p. kregzdute@splius.lt
Irena Abromavičienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkėEl.p. kregzdute@splius.lt
 Jurgita Žukauskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Vitalija Budrienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Daiva Gaškauskienė Logopedė Vyresnioji logopedė El.p. kregzdute@splius.lt
Donata Kačinskaitė Auklėtoja Auklėtoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Grigaliūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokykliniougdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Regina Guginytė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Jolita Jankuvienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Ada Rimkutė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
Jolanta Kazlauskienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
 Eligijus Vaitekūnas  Neformaliojo ugdymo mokytojas  Krepšinio treneris El.p. kregzdute@splius.lt
Ilona Valčiukienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Ona Vargalienė Auklėtoja Auklėtoja metodininkė El.p. kregzdute@splius.lt
Kristina Miknienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja El.p. kregzdute@splius.lt
 
Jurgita Žukauskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtojaEl.p. kregzdute@splius.lt
Renata Česnauskaitė Socialinė pedagogė El.p. kregzdute@splius.lt

 

 PAREIGYBĖS APRAŠAI

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padejejo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

 

© 2018 mir.lt